Pepp

Måndagsirritation.
Måndag
klokheter

Svårigheter får vissa muskler att växa, och den som lever ett helt igenom bekvämt liv skaffar sig inte särskilt mycket muskler.